กิจกรรมนายกเทศมนตรี

แสดง 76 ถึง 90 จาก 203 ผลลัพธ์
#วันที่ประกาศหัวข้อประกาศรายละเอียด
×
 
7628-06-2023#ล้อมวงเข้ามาเว้ากันครับ : ชุมชนเวียงพิงค์ เขต 2 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
7722-06-2023จังหวัดอุดรธานี บูรณาการทำงานร่วมกัน ประชุมหารือ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม เตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วม ⚠️💦 วันที่ 21 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
7821-06-2023เทศบาลนครอุดรธานี บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนี่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 20 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
7921-06-2023เทศบาลนครอุดรธานี เข้าประชุมหารือ กับ อบจ.อุดรธานี เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน พร้อมติดตาม #เมืองปลอดภัย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว #พืชสวนโลก2569 วันที่ 20 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
8020-06-2023กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดประชุมเพื่อแนะนำการเข้าใช้งานระบบคำของบประมาณ (Budget-ud.net) ซึ่งจะเริ่มใช้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ 19 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
8120-06-2023ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นำทีมเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมการประชุมเพื่อพิจารณารับรองชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ (Age-Friendly Communities) จาก กรมอนามัย ผ่านระบบ Zoom Meeting วันที่ 19 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
8219-06-2023การประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
8319-06-2023เปิดแล้ว ถนนอาหารวัฒนธรรมเวียดนาม เวียดนามทาวน์ ศรีสุข ซอย 2 อุดรธานี รายละเอียด
8414-06-2023คุยกันให้มากขึ้น ดึงศักยภาพออกมาพัฒนาเมือง ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นำทีมเทศบาลนครอุดรธานี จัดกิจกรรม Focus Group ณ โรงแรมแกรนด์พาลาซโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี รายละเอียด
8514-06-2023#พัฒนา #ปรับปรุง เพื่อสร้าง #เมืองแห่งสุขภาพดี ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี รายละเอียด
8614-06-2023ผ้าไทยใส่ให้สนุก ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี รายละเอียด
8709-06-2023พิธีเปิด : โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการองค์กรเพื่อบริการสาธารณะแบบบูรณาการ” วันที่ 7 มิถุนายน 2566พิธีเปิด : โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการองค์กรเพื่อบริการสาธารณะแบบบูรณาการ” วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลนครอุดรธานีปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการองค์กรเพื่อบริการสาธารณะแบบบูรณาการ” โดยนายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ว่าการจัดโครงการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เทคนิควิธีการคิด การบูรณาการ การทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลนครอุดรธานี เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการทำงานระหว่างกัน รวมถึงการศึกษาดูงานที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี กิจกรรม Focus Group ประกอบด้วย กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน , กลุ่มรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยเมือง , กลุ่มบริหารการคลังและพัฒนารายได้ , กลุ่มบริการสังคมชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว , กลุ่มบริหารจัดการองค์กร การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน และกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ฯลฯ ซึ่งมีกำหนดการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2566 เพื่อนำมาพัฒนานครอุดรธานีต่อไป รายละเอียด
8809-06-2023ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ร่วมเวทีชวนคิด ชวนคุย ชวนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เวทีติดตามสถานการณ์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจอีสาน “กรณี : การพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุดรธานี” วันที่ 7 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
8909-06-2023รองประธานสภาเมืองพัทยาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี วันที่ 8 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
9007-06-2023เทศกาลหนังสืออุดรธานี พิธีมอบรางวัลการประกวดคอสเพลย์ UDON BOOK FESTIVAL COSPLAY CONTEST 2023 : Cosplay Present Costume เทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 รายละเอียด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 7001, 8601, 8602

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 7
เดือนนี้ 210
ทั้งหมด 4536601

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved