ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,619 ผลลัพธ์
#วันที่ประกาศหัวข้อประกาศรายละเอียด
×
 
1630-01-2024[#FireFighter] การฝึกทฤษฎีไฟ - ประเภทของไฟ - ประเภทและการใช้งานของถังดับเพลิงชนิดต่างๆ รายละเอียด
1730-01-2024[#FireFighter] การฝึกปฏิบัติการเข้าผจญเพลิงที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG ตามโครงการฝึกการทำงานเป็นทีมแบบบูรณาการ และสร้างแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน ระหว่างหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและองค์กรมูลนิธิอาสาสมัครต่างๆ รายละเอียด
1822-09-2023[#Highlights] 📸🎸🎶🎤 กิจกรรมการประกวด วงดนตรีสตริง 20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Day) เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี 2566 “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” ผลการประกวดแข่งขันวงดนตรีสตริง #วันเยาวชนแห่งชาติ2566 รายละเอียด
1923-11-2023[#PREVIEW] โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายละเอียด
2024-10-2023[#PREVIEW] #ซอยสมิตโยธิน #ชุมชนศรีพินิจ ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมมอบบ้าน โครงการสร้างซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2566 รายละเอียด
2112-07-2024[#PREVIEW] การแสดง จาก วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี พิธีเปิด การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2567 วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ณ เวทีกลางสนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี รายละเอียด
2218-07-2024[#PREVIEW] ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา งานประเพณีถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ ประจำปี 2567 รายละเอียด
2328-09-2023[#PREVIEW] ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี ประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 27 กันยายน 2566 รายละเอียด
2419-09-2023[#PREVIEW] ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และคณะผู้บริหารฯ ประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 รายละเอียด
2524-06-2024[#PREVIEW] พลุพิธีเปิด “คุณทองโบราณเกมส์” การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 38 จังหวัดอุดรธานี รายละเอียด
2623-11-2023[#PREVIEW] พิธีบูชา พิธีบวงสรวงยกและติดตั้งซุ้มประตูทางเข้า เวียดนามทาวน์ อุดรธานี Vietnam Town Gate Udonthani แห่งแรกของโลก คืนวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 21.00 น. ณ ถนนศรีสุข ซอยศรีสุข 2 เมื่อคืนวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียด
2718-10-2023[#PREVIEW] พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง เทศบาลนครอุดรธานี กับ โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ROAP) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ไปปฏิบัติในเมืองอุดรธานี ประเทศไทย” วันที่ 16 ตุลาคม 2566 รายละเอียด
2824-06-2024[#PREVIEW] พิธีเปิด “คุณทองโบราณเกมส์” การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 38 จังหวัดอุดรธานี รายละเอียด
2912-07-2024[#PREVIEW] พิธีเปิด การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2567 วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ณ เวทีกลางสนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี รายละเอียด
3028-09-2023[#PREVIEW] สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 Smart Safety Zone 4.0 บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการวางรากฐานระบบความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี (Smart Safety Zone) ระหว่าง เทศบาลนครอุดรธานี และ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 เทศบาลนครอุดรธานี รายละเอียด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 462
เดือนนี้ 11206
ทั้งหมด 4620800

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved