ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 31 ถึง 45 จาก 3,502 ผลลัพธ์
#วันที่ประกาศหัวข้อประกาศรายละเอียด
×
 
3107-04-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนาราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ณ โรงพยาบาลฯ,ศูนย์บริการฯ,รพ.สต ของเทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
3208-12-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนาราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานีและศูนย์บริการฯของเทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
3306-12-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนาราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานีและศูนย์บริการฯของเทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
3428-03-2023 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียด
3512-10-2023 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๗ โครงการ รายละเอียด
3627-02-2023 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์(เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก) จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
3731-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์เทศกิจ ทะเบียน บว-๗๕๕๔ อด จำนวน ๕ รายการ งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
3810-05-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซ่มรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ทะเบียน ๘๒-๓๐๔๗ รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๒-๔๐-๐๐๐๑ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
3907-04-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ายถ่ายเอกสารกระดาษ ขนาด A๔ จำนวน ๑ รายการ (สำหรับกองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
4007-03-2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ศูนย์บริการสาธรณสุข ๓ กลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
4107-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
4202-05-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนาราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ งานพิพิธภัณธ์ฯ สำนักการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
4320-03-2023 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียด
4420-03-2023 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับเลือก การซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการศิลปินพื้นบ้านสืนสานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะ รายละเอียด
4508-02-20231.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ ของงานทันตกรรมธารณสุข กลุ่มบริการการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 338
เดือนนี้ 13038
ทั้งหมด 4600645

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved

slot88 slot maxwin slot gacor scatter hitam
slot demo slot gacor slot pulsa scatter hitam