ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 16 ถึง 30 จาก 3,502 ผลลัพธ์
#วันที่ประกาศหัวข้อประกาศรายละเอียด
×
 
1626-04-2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ สำนักสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
1715-05-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของของงานทัตสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
1806-12-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษความร้อน) จำนวน ๑ รายการ สำหรับกองการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
1927-03-2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
2012-03-2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโรงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน ๑ รายการ งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
2130-01-2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อใช้ในโครงการจัดบริการดูและระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
2223-06-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนาราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลฯ,ศูนย์บริการฯ,รพ.สต ของเทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
2323-06-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนาราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลฯ,ศูนย์บริการฯ,รพ.สต ของเทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
2423-06-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนาราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลฯ,ศูนย์บริการฯ,รพ.สต ของเทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
2523-06-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนาราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลฯ,ศูนย์บริการฯ,รพ.สต ของเทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
2604-09-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนาราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานีและศูนย์บริการฯของเทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
2724-08-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนาราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานีและศูนย์บริการฯของเทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
2822-05-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนาราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ประเภทยา) จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ณ โรงพยาบาลฯ,ศูนย์บริการฯ,รพ.สต ของเทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
2915-05-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนาราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการของงานทันตสาธารณสุข กลุ่มงานบริการการแพทย์ กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
3022-05-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนาราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ณ โรงพยาบาลฯ,ศูนย์บริการฯ,รพ.สต ของเทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 310
เดือนนี้ 13010
ทั้งหมด 4600617

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved

slot88 slot maxwin slot gacor scatter hitam
slot demo slot gacor slot pulsa scatter hitam