ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 136 ถึง 150 จาก 3,502 ผลลัพธ์
#วันที่ประกาศหัวข้อประกาศรายละเอียด
×
 
13603-08-2023ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู) จำนวน ๒๘ เครื่อง สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
13715-05-2023ประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
13809-05-2024ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถดูตโคลนเลน ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเชล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ความจุไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
13928-09-2023ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คันด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
14013-09-2023ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คันด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
14103-01-2024ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
14206-02-2024ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
14305-09-2023ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
14426-05-2023ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบธรรมดา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
14516-10-2023ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
14623-01-2024ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน (กลุ่มงานควบคุมคุณภาพและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
14716-11-2023ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
14813-09-2023ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่กชต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
14911-05-2023ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับติดตั้งภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ระยะที่ ๓ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
15003-05-2023ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง บริเวณถนนเทศา จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 318
เดือนนี้ 13018
ทั้งหมด 4600625

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved

slot88 slot maxwin slot gacor scatter hitam
slot demo slot gacor slot pulsa scatter hitam