ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 106 ถึง 120 จาก 3,322 ผลลัพธ์
#วันที่ประกาศหัวข้อประกาศรายละเอียด
×
 
10603-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกประสงค์พร้อมกระเช้าเบอร์ ๓ ทะเบียน ๘๔-๓๖๘๕ อด งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
10703-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าช.๔๕ ทะเบียน ๘๒-๓๐๓๑ อด สำนักช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
10803-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ สำนกการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
10902-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับถนน ซอยโพธิ์ทอง ๔ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
11002-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล) จำนวน ๔ เครื่อง สำหรับฝ่ายการกีฬา การท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
11102-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน ๑ รายการ สำหรับกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
11202-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
11302-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
11402-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
11502-04-2024เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียด
11602-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมหลังคาพร้อมลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
11701-04-2024จ้างเหมาจัดทำข่าวเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
11801-04-2024จ้างเหมาผลิตรายการ Udon Story ภารกิจเพื่อคนอุดร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
11929-03-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสายเคเบิ้ลทีวี อาคารบ้านพักสวัสดการพนักงานเทศบาลนครอุดรธานี โครงการ ๒ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
12029-03-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ ศูนย์แห่งการบริการนานาชาตินครอุดรธานี (Center Of Udonthani Municipality) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 926
เดือนนี้ 12394
ทั้งหมด 4583461

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved