ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 91 ถึง 105 จาก 3,322 ผลลัพธ์
#วันที่ประกาศหัวข้อประกาศรายละเอียด
×
 
9104-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
9204-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและแก้ไขหาการบาดเจ็บจาการจราจรทางถนน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
9304-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างทำฟันปลอมจำนวน ๒ รายการ งานทันตสาธารณสข กลุ่มงานบริการการแพทย์ กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
9404-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำรายการผลการปฏิบัติของเทศบลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
9504-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงานพร้อชุดโปรแกรม) จำนวน ๕ ชุด สำหรับสำนักการศีกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
9603-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
9703-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
9803-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำที่ใส่แผ่นพับและป้ายอะคริลิก ขนาด A๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
9903-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
10003-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
10103-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมขึงโครงไม้ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
10203-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมขึงโครงไม้ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
10303-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติกสีดำ มีหูหิ้ว แบบมีฝาปิด จำนวน ๒๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
10403-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๙ รายการ สำนักช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
10503-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงโฟมเบอร์ ๙ ทะเบียน บท-๔๖๒๓ อด สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 884
เดือนนี้ 12352
ทั้งหมด 4583419

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved