ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 61 ถึง 75 จาก 3,322 ผลลัพธ์
#วันที่ประกาศหัวข้อประกาศรายละเอียด
×
 
6105-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์แบบไร้สาย ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
6205-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพานะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ สำนักช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
6305-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บว-๔๙๓๕ อด ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำส่วนช่างสุขภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
6405-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ฝ่ายสาธารณูปโภค สำนักช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
6505-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ สำนักช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
6605-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กธ-๔๑๐ อด จำนวน ๑๑ รายการ ส่วนควบคุมอาคารฯ สำนักช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
6705-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
6805-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ-๗๓๓๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๐๖๘ เพื่อใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
6905-04-2024ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เรื่องขับขี่ปลอดภัย ในช่วงเทศกรานค์ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ของศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ (เก่าจาน) กลุ่มงานบริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
7005-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและเฝ้าระวังน้ำดื่มในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
7105-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและเฝ้าระวังน้ำดื่มในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
7205-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสารสำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติและเฝ้าระวังน้ำดื่มพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน ๒๑๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
7305-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ ของศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ กลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
7405-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ของศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ (หนองบัว) กลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
7505-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ ของศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ (หนองบัว) กลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 926
เดือนนี้ 12394
ทั้งหมด 4583461

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved