ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 31 ถึง 45 จาก 3,322 ผลลัพธ์
#วันที่ประกาศหัวข้อประกาศรายละเอียด
×
 
3111-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรม Maha Songkran World Water Festival โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
3210-04-2024ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบฯ ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน ประจำรถโมบายเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ระบบ ด้ววยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
3310-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว) งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
3410-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
3510-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๑ ตัว) งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
3610-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและถ่ายทำวีดีโอประกอบเสนอญัติของนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
3710-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ๑ รายการ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในโครงการตรวจคัดกรองและประเมินภาวะของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ (หนองบัว) กลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
3810-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารคัดกรองผู้สูงอายุ จำนวน ๑ รายการ ของศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ (หนองบัว) กลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
3910-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ (หนองบัว) กลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
4010-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ (หนองบัว) กลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
4109-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กลอนประตูแม่เหล็กไฟ้ฟ้าแบบสแกนใบหน้า จำนวน ๑ ชุด) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
4209-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
4309-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางสงฆ์และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน จำนวน ๒๐ รายการ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
4409-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน ๒๕ รายการ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
4509-04-2024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่ จำนวน ๔ รายการ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

Image

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

Udonthani Municipality

ถนน.อธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

udoncity@udoncity.go.th

Tel : 042-325-176 ถึง 85 ต่อ 8001, 8002, 7001

Fax : 042-221-159, 042-326-456

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 915
เดือนนี้ 12383
ทั้งหมด 4583450

© 2023 Development BY งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน All Rights Reserved