ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างออกแบบผลิตและติดตั้งป้าย เพื่อใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว กองการแพทย์เทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, August 10, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 24