1 post / 0 new
Anonymous (not verified)
anonymous user
ซอยประชาสันติ...

เนื่องด้วยกระผมเพิ่งเข้ามาดำเนินธุรกิจในซอยนี้ จึงสังเกตุเห็นว่า
รถในซอยนี้มีจำนวนมาก
ขับเร็ว ถึงเร็วมาก
ไม่ระมัดระวัง เกิดอุบัติเหตบ่อยครั้ง
ตกตอนเย็นหรือช่วงเวลาเร่งด่วนส่งผลให้รถติดมาก
ซอยมีขนาดเล็กและแคบเข้ามาสักพักจะมีลักษณะเป็นคอขวด
กระผมจึงขอเสนอความคิดเห็นดังนี้
-ติดตั้งเนินลูกระนาด หรือ Speed Hump ไว้บริเวณช่วงที่ถนนบีบเข้าเป็นคอขวดเช่น บริเวณซอยประชาสันติ4 และเว้นช่วงติดตั้งให้ห่างออกไปอีกสัก 500 เมตร ต่อ1 จุด จนสุดถนน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

Vote: 
Vote up!
Vote down!

Points: 0

You voted ‘up’

จำนวนผู้เข้าชม: 616