คำถามคำตอบ (FAQ)

  คำตอบ: 

  เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวัน เวลา ราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์

  คำตอบ: 

  ปัจจุบันเทศบาลนครอุดรธานี เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน 2 แห่ง ได้แก่
           1. สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 1 อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 1 ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
           2. ศูนย์บริการประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2 บริเวณสนามกีฬาเวสสุวัณ ถนนนิตโย ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

  Pages