เปิดนโยบาย ๖ ด้าน “ดร. ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี” ย่างก้าวสู่การเป็น “เมืองแห่งโอกาส-เมืองแห่งความสุข-เมืองที่่น่าอยู่และปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

    Pages