Timeline ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ จังหวัดอุดรธานี รายที่ 408-414

Timeline ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อ COVID-19

ระลอกใหม่ จังหวัดอุดรธานี รายที่ 408-414

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ขอบคุณข้อมูลจาก : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

 

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, May 18, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 96