การทำบัตรประจำตัวประชาชนของพระ  กรณีนี้   ให้พระยื่นคำร้องขอแจ้งย้ายที่อยู่ของ

               ตนเองจากบ้านเลขที่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  แล้วให้ถือใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.6)

                ไปแจ้งย้ายเข้าที่สำนักทะเบียนที่วัด ก. จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งอยู่  แล้วยื่นคำร้องขอแก้ไข

                คำนำหน้านามจาก “นาย” เป็น “พระ”  แล้วจึงทำบัตรประจำตัวประชาชนต่อไป

 

จำนวนผู้เข้าชม: 208