โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง อสม.เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี 2565 ออกฝึกปฏิบัติงานจริง ศูนย์สุขภาพเขต 1 - เขต 4

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี มอบหมายให้นายอนุสรณ์ กลิ่นแก้วณรงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาความเข้มแข็ง อสม.เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี 2565 นั่งรถรางคุณทองโบราณ นำ อสม.เทศบาลนครอุดรธานี อสม.ใหม่  อสม.ทดแทน ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 67 คน เข้าฝึกปฏิบัติงานจริง ที่ ศูนย์สุขภาพในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ประกอบด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.เทศบาลนครอุดรธานี , ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 8 , ศูนย์บริการสาธารณสุขหนองสิม , ศูนย์บริการสาธารณสุขเก่าจาน , ศูนย์บริการสาธารณสุขโนนนิเวศน์ , ศูนย์สุขภาพภาพชุมชนเมือง รพ.อุดรธานี แห่งที่ 1 , ศูนย์สุขภาพภาพชุมชนเมือง รพ.อุดรธานี แห่งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ อสม. ได้ฝึกปฏิบัติ ได้รับความรู้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเชิงรุก สำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปในอนาคต
ภาพและข่าว : รุ่งอรุณ พูลทรัพย์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุดรธานี

 

วันที่เผยแพร่: 
Friday, May 6, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 472