แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตเทศบาลนครอุดรธานี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ดาวน์โหลด PDF :

จำนวนผู้เข้าชม: 179