แก้ไขการ walk in วัคซีนซิโนฟาร์มเข็ม 1

แก้ไขการ walk in วัคซีนซิโนฟาร์มเข็ม 1 ไม่สามารถทำได้ใน
วันที่ 22 พ.ย.64 นี้ เนื่องจากจะต้องมีระยะเวลาในการซื้อประกันชีวิต
ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ใช้เวลาดำเนินการ 3 วัน
 
รับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5-17 พ.ย.64 ผู้ที่ลงทะเบียนไว้จะต้อง
มีบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านใน ต.หมากแข้ง เท่านั้น (* ใช้เอกสารรับรองไม่ได้)
 
ช่องทางการลงทะเบียน
1.ลงทะเบียนที่ รพ.เทศบาลนครอุดรธานี ชั้น 1 ตรงจุดฉีดวัคซีน
ในวันเวลาราชการ 09.00-16.00 น. ( * เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง หรือ ทะเบียนบ้าน ตัวจริง ที่ระบุว่าอาศัย
อยู่ใน ต. หมากแข้ง )
2.ลงทะเบียนออนไลน์ ตาม QR Code ที่ปรากฎในภาพ
 
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถเช็คคิว และวันนัดฉีดวัคซีน
หลังลงทะเบียนแล้ว 3 วัน ได้ที่ Line Official รพ.เทศบาลนครอุดรธานี
 
รอบแรก รพ.เทศบาลนครอุดรธานี จะนัดฉีดวัคซีนในวันที่ 22 พ.ย. 64
( * เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันฉีดวัคซีน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ระบุว่าอาศัยอยู่ใน ต. หมากแข้ง )
 
หากผู้ที่ได้คิวฉีดวัคซีนแล้ว ไม่มีเอกสารมายืนยัน รพ.เทศบาลนครอุดรธานี
ขอสงวนสิทธิ์ไม่ฉีดวัคซีนให้ และขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนและได้คิวฉีดแล้ว
มาตามนัด หากท่านไม่มาตามนัด รพ.ขอเลื่อนให้คิวถัดไปแทน
เนื่องจากมีผู้ต้องการฉีดวัคซีนจำนวนมาก
 
ขอบคุณข้อมูลจาก : โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
 
วันที่เผยแพร่: 
Monday, November 8, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 966