เทศบาลนครอุดรธานี รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 900 โหล

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 900 โหล หรือ 10,800 ขวด มูลค่า 54,000 บาท จาก คุณอภิสิทธิ์ - คุณทัศนีย์ จิรัฐิติภัทร์ และครอบครัว ที่ได้ร่วมส่งกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี นายประภาส บุตรอุดม รองปลัดเทศบาล นายแพทย์เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองการแพทย์ และ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ได้ร่วมรับมอบน้ำดื่มในครั้งนี้ด้วย

วันที่เผยแพร่: 
Friday, April 30, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 341