[ เทศบาลนครอุดรธานี มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID-19

[ เทศบาลนครอุดรธานี มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID-19 เจลล์แอลกอฮอล์ล้างมือ + หน้ากากอนามัย จัดสรรให้ สท.เขต 1-4 
เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชน ชุมชนเขต 1-4 เทศบาลนครอุดรธานี ทั้ง 105 ชุมชน กว่า 24,308 ครัวเรือน
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6  คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรานี  
นำโดย ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายอริยะ แต้สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
น.ส.ฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  นายประจวบ ทองเย็น ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
อาจารย์อรุณี วรรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต 1-4  เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID-19  ประกอบด้วย เจลล์แอลกอฮอล์ล้างมือ 
จำนวน 48,616 ขวด + หน้ากากอนามัย 24,308 กล่อง ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี  หรือ สท.เขต 1-4 ทั้งหมด 24 คน 
โดยสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี หรือ สท.เขต 1-4 จะนำไปจัดสรรลงพื้นที่ มีเป้าหมายมอบเจลล์แอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย
ให้กับพี่น้องประชาชน ชุมชนเขต 1-4 เทศบาลนครอุดรธานี ทั้ง 105 ชุมชน เจลล์แอลกอฮอล์ล้างมือ 2 ขวด + หน้ากากอนามัย 1 กล่อง ต่อ 1 ครัวเรือน
 แบ่งเป็น เขต 1 จำนวน 21 ชุมชน มี 4,964 ครัวเรือน , เขต 2 จำนวน 25 ชุมชน มี 6,905 ครัวเรือน , เขต 3 จำนวน 32 ชุมชน มี 6,210 ครัวเรือน 
 และเขต 4 จำนวน 27 ชุมชน มี 6,229 ครัวเรือน รวมทั้งหมด 24,308 ครัวเรือน อย่างทั่วถึงทั้ง 105 ชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานีต่อไป 
ภาพและข่าว : รุ่งอรุณ พูลทรัพย์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครอุดรธานี
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, September 1, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 105