เทศบาลนครอุดรธานีร่วมภารกิจการป้องกัน ควบคุม สอบสวนโรค คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ร่วมกับ สสจ อุดร และจังหวัดอุดรธานี

           กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมปฏิบัติภารกิจการป้องกัน ควบคุม สอบสวนโรค คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ร่วมกับ สสจ อุดร และจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา และร่วมกับจังหวัดอุดรธานีตามโครงการตรวจคัดกรอง 14 วันปลอดภัย ที่ โรงเรียนเทศบาล2

วันที่เผยแพร่: 
Saturday, May 1, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 296