ารเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ตามไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อไวรัสCOVID-19 รายที่ 310 - 315

วันที่ 28 เมษายน 2564 สน.การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และ สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี ดำเนินการเฝ้าระวังประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนและตรวจแนะนำ รวมทั้งติดตามการจัดพื้นที่ บริการของสถานที่สาธารณะ ตลาด สถานที่ประกอบการ ร้านค้าและสถานที่บันเทิง ให้เป็นไปตามมาตรการ เว้นระยะห่าง การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ตามไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายที่ 310 - 315 รวมทั้งสิ้น 20 แห่ง ประกอบด้วย
1) ตลาดเมืองทอง”
2) J&T สาขาถนนทหาร
3) บริษัท BTU แอร์แอนด์เซอร์วิส
4) โลตัส ซอยประชาสันติ
5) The Base Height Udonthani
6) บ้านต้อยติ่ง ถนนทหาร
7) คอนโดลุมพินี UD TOWN
8) แมคโคร แผนกอาหารสด
9) 19 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี
10) ชุมชนผาสุกมั่นคง
11) ตลาดไทยอิสาณ
12) ตลาดบ้านเหล่า 1, ตลาดบ้านเหล่า 2
13) ตลาดหนองบัว 1, หนองบัว 2
14) โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
15) ตลาดเทศบาล 1
16) ตลาดเทศบาล 2
17) 7-11 ตลาดโพศรี
18) พ่นเหล่ากาชาดอุดรธานี
19) ล้างถนนอุดรดุษฎีจากแยกน้ำพุถึงแยกหอนาฬิกาทั้ง 2 ฝั่ง
20) ล้างถนนอุดรดุษฎีจากหน้าตลาดบ้านห้วยถึงสามแยกถนนเบญจางค์

 

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, April 29, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 34