อุดรธานี ! ประกาศ ล่าสุด เหลือ 28 จังหวัด ที่เดินทางเข้าพื้นที่แล้วจะต้องตรวจโควิด และกักตัวที่บ้าน 14 วัน

อุดรธานี ! ประกาศ ล่าสุด
เหลือ 28 จังหวัด ที่เดินทางเข้าพื้นที่แล้วจะต้องตรวจโควิด และกักตัวที่บ้าน 14 วั
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "11.ชัยภูมิ 12.เชียงราย 13.นครปฐม 4.นครราชสีมา 15.นครศรีธรรมราช 16.ประจวบคีรีขันธ์ 17.พระนครศรือยุธยา 18.เพชรบุรี รพรสอาร ETST ประกาศจังหวัดอุดรธานี PUBLIC HUAE ขอให้ผู้ทีเินทากังวัดังต่อไปนี่ ให้รายงานตัวกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมลงทะเบียน โปรแกรม COVID WATCHOUT และกักตัวที่บ้าน (Home guarantine) ปินระยะเวลา 14 วัน และให้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 (rapid test) ที่โรงพยาบาลไกล้บ้าน 1.กรุงเทพมหานคร 2.นนทบุรี 3.ชลบุรี 4.เชียงใหม่ 5.ปทุมธานี 6.สมุทรปราการ 7.กาญจนบุรี 8.ขอนแก่น 9.จันทบุรี 10.ฉะเชิงเทรา 20.ระนอง ผู้ที่เดินทางมาจาก 28 จังหวัดนี้ และได้รับัดซืนป้องกันโควิต-19 ครบ 2 ครั้งแล้วไม่ต้องกักตัว 14 วัน แต่ต้องใช้ชีวิตตาม D-M-H-T-T-A ประกาศ 12 พฤษภาคม 2564 D-M-H-T-T-A indng (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใสมาส์กกัน) Hand washing (หมันล้างมือ) ng (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) Application .ระยอง 22.ราชบุรี 23.ศรีสะเกษ 24.สระแก้ว 25.สงขลา 26.สมุทรสาคร 27.สุราษฎร์ธานี 28.อุบลราชธานี"
 
เผยแพร่ : อนุชิต บุญชม
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์โควิด-19 โทร. 084-4286982 และ
สายด่วนโควิด19 โรงพยาบาลอุดรธานี 065-2406511
กลุ่ม "ข่าวCovidอุดรธานี​"
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, May 13, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 602