ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครอุดรธานี เข้าขุดร่องระบายน้ำ บรรเทาปัญหาน้ำท่วมชุมชนบ้านม่วง ซอย 7

ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครอุดรธานี เข้าขุดร่องระบายน้ำ บรรเทาปัญหาน้ำท่วมชุมชนบ้านม่วง ซอย 7

พื้นที่ในชุมชนบ้านม่วง ซอย 7 นั้นเป็นแอ่งซึ่งทั้งหัวซอยและท้ายซอยยกสูงกว่าพื้นที่ส่วนอื่น ทำให้เมื่อฝนตกมักจะมีน้ำท่วมขัง สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยในบริเวณนั้นเป็นอย่างมาก หนึ่งในปัญหาหลักนอกจากพื้นที่ที่เป็นแอ่งแล้ว ชุมชนบ้านม่วง ซอย 7 ยังเป็นพื้นที่ที่ไม่มีท่อระบายน้ำอีกด้วย สำหรับการแก้ไขเฉพาะหน้าตอนนี้ทางส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครอุดรธานีก็ได้มีการขุดร่องระบายน้ำเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในซอย ส่วนการแก้ไขในระยะยาวนั้นเทศบาลนครอุดรธานีได้มีแผนการยกถนนและวางท่อระบายน้ำเพื่อระบายน้ำจากท้ายซอยมาลงที่บ่อพักน้ำหน้าซอยนั่นเอง

วันที่เผยแพร่: 
Monday, June 21, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 181