สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม๒๕๖๓

Monday, February 15, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 83