ศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

 

รายงานผลตรวจวัดคุณภาพอากาศที่เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลนครอุดรธานี

คลิก เพื่อดูรายงาน

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม: 1,991