นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย

ตำแหน่ง: 
รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี
โทรศัพท์: 
042 -325176-85 ต่อ 3109
มือถือ: 
08 9842 2537
จำนวนผู้เข้าชม: 2,050