วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เปิดให้บริการตามปกติ
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. เปิดให้บริการเฉพาะที่ ศูนย์บริการประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2 บริเวณสนามกีฬาเวสสุวัณ

จำนวนผู้เข้าชม: 251