ร้านตัดผม คลินิก นวด สปา ไปตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อฟรี

ร้านตัดผม คลินิก นวด สปา ไปตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อฟรี

สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี และอีก 6 หน่วยงานรัฐและเอกชน ออกมาตรการ “อุดรธานี 14 วันแห่งความปลอดภัย” เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 14 พฤษภาคม 2564 โดย 1 ในมาตรการของโครงการนี้ คือการเก็บกวาด จุดประสงค์คือ ทำการตรวจเชิงรุกในชุมชนให้ได้มากกว่า 1,000 คนต่อวัน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจ เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่เสี่ยงหรือกลุ่มเสี่ยง และนำเข้าสู่ระบบการรักษา ก่อนที่จะแพร่เชื้อให้แก่ผู้อื่น

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 จะทำการตรวจผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ดังนี้
 ร้านเสริมสวย / ร้านตัดผม
 คลินิกความงาม
 ร้านสปา / ร้านนวด
นอกจากนี้ ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง หรือสงสัยว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยง ไปสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยง ยังสามารถไปขอรับการตรวจได้ฟรีทุกวันเช่นเดียวกัน
 
อำเภอเมือง รับการตรวจที่โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
ต่างอำเภอ รับการตรวจที่โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่ง

 

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, May 12, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 31