รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีทีมีเหตุพิเศษ ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณ๊บรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ดาวน์โหลด PDF :

 

วันที่เผยแพร่: 
Monday, January 9, 2023
จำนวนผู้เข้าชม: 188