รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

Thursday, September 6, 2018
AttachmentSize
งบแสดงฐานการเงิน (ทรัพย์สิน).pdf48.48 KB
งบแสดงฐานการเงิน (หนี้สิน).pdf43.41 KB
2.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf57.03 KB
3.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf56.58 KB
4.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf46.48 KB
5.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf57.63 KB
6-7.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf43.04 KB
8.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf49.15 KB
9.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf44.34 KB
10.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf336.99 KB
11.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf61.7 KB
12.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf54.01 KB
13.หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf52.79 KB
14.หมายประกอบงบแสดงฐานะการเงิน.pdf119.3 KB
15.งบพิสูจน์ยอดเงินสะสม.pdf48.09 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 369