รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

Thursday, April 22, 2021

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน)

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตามไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564

 

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564

 

ดาวน์โหลด PDF :

จำนวนผู้เข้าชม: 155