ระบบการรับแจ้งขอทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

 

ดาวน์โหลด PDF :

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, August 25, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 365