รวมคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน เทศบาลนครอุดรธานี

Thursday, April 1, 2021

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เทศบาลนครอุดรธานี

 

ขั้นตอนการดำเนินการการขออนุญาตประกอบกิจการการค้า (รายเก่า)

 

ขั้นตอนการดำเนินการคำร้องตัดต้นไม้

 

ขั้นตอนการดำเนินงานให้บริการตามคำร้อง เรื่องการเก็บขยะตกค้าง

 

ขั้นตอนการให้บริการงานทะเบียนราษฎร

 

ขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 

ดาวน์โหลด PDF :

จำนวนผู้เข้าชม: 338