พัฒนาโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ให้เป็นศูนย์การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ที่ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วย นพ.เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุลผู้อำนวยการกองการแพทย์โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี

และคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมหารือกับ ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี (ศิษย์เก่าอุดรพิทย์ รุ่น 73) และ รศ.พญ.วรินทร พุทธรักษ์ รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อกำหนดแนวทางในการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการพัฒนา โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ให้เป็นศูนย์การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับจากแอนติเจนในปัสสาวะ

และการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการตรวจอัลตร้าซาวด์ และระดับตติยภูมิ คือ การรักษาและการติดตามผลการรักษา โดยมีการบันทึกข้อมูลในระบบ Big data ที่ชื่อว่า Isan Cohort ปัจจุบันมีคนลงทะเบียนในระบบกว่า 2 ล้านราย

จำนวนผู้เข้าชม: 121