การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินคำนวณจากค่าเช่าของปีที่ผ่านมาทั้งปีคูณด้วยอัตราภาษี 12.5% จะได้เป็นค่าภาษี สาเหตุที่ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจาก

          1. ระยะเวลาให้เช่าของปีที่แล้วกับปีนี้ไม่เท่ากัน ปีที่แล้วเป็นปีแรกที่ให้เช่า เริ่ม เดือน พฤษภาคม  การคำนวณค่าภาษีนับตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน ธันวาคน รวม 8 เดือน แต่ปีนี้นับเริ่มตั้งแต่        เดือน มกราคม ถึง เดือน ธันวาคม รวม 12 เดือน ระยะเวลาให้เช่ามากกว่าปีที่แล้ว จึงทำให้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน สูงขึ้น

          2. ได้แจ้งทรัพย์สินไม่ได้ใช้ประโยชน์ (ห้องว่าง/บ้านว่าง) หรือไม่ เพราะการแจ้งทรัพย์สินไม่ได้ใช้ประโยชน์ จะนำมาประการคำนวณการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในแต่ละปีการแจ้งทรัพย์สินไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่เท่ากัน จึงทำให้ค่าภาษีแตกต่างกัน

 

จำนวนผู้เข้าชม: 220