เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษี เทศบาลนครอุดรธานีได้เปิดช่องทางการชำระภาษีไว้หลายวิธี ดังนี้

          1. ชำระด้วยตนเอง

          2. ชำระทางธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม ผู้อำนวยการสำนักการคลัง จ่าหน้าซองถึง เทศบาลนครอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

          3. ชำระโดยส่งเช็คทางไปรษณีย์ สั่งจ่ายในนาม เทศบาลนครอุดรธานี จ่าหน้าซองถึง เทศบาลนครอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

          4. ชำระโดยการโอนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาถนนหมากแข้ง ชื่อบัญชี เทศบาลนครอุดรธานี ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 450-0-49917-2 โอนเสร็จแล้วให้ส่งแฟกซ์ใบโอนเงินหรือโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่งานจัดเก็บภาษี หมายเลขโทรศัพท์และแฟกซ์ 042-224154

          5. ชำระโดยบัตรเครดิตผ่านเครื่อง EDC

 

จำนวนผู้เข้าชม: 210