ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรม “อุดรธานีปลอดภัย” ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด COVID-19 เชิงรุก

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.00 น. ที่ วัดศรีคุณเมือง บ้านเหล่า เขตเทศบาลนครอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรม “อุดรธานีปลอดภัย”  ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด COVID-19 เชิงรุก พร้อมด้วยนายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอเมืองอุดรธานี  นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี  นางจุฑาทิพย์ จันทรสา ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวสุพรรณี ปัชชาดี หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครอุดรธานี  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี  สืบเนื่องจากคลัสเตอร์ใหม่ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี  คลัสเตอร์การจัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญ พื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี  โดยพบผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์นี้แล้ว จำนวน 9 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ประมาณ 20 ราย จากการรับประทานอาหารร่วมกันภายหลังพิธีบายศรีสู่ขวัญเสร็จสิ้น ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา  จังหวัดอุดรธานี  อำเภอเมืองอุดรธานี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  และเทศบาลนครอุดรธานี จึงได้มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองและตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด COVID-19 เชิงรุก ด้วยวิธี Swab เพื่อทำการ Rapid Test โดยแบ่งทีมเจ้าหน้าที่ ทั้งหมด 3 ทีม ได้แก่ ทีมที่ 1 จุดตรวจคัดกรอง ตลาดหนองบัว  มีผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน 70 ราย ทีมที่ 2 จุดตรวจคัดกรอง ตลาดบ้านเหล่า ขอใช้สถานที่วัดศรีคุณเมือง บ้านเหล่า มีผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน 175 ราย  ทีมที่ 3 จุดตรวจคัดกรอง โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์  กลุ่มผู้ขับรถประจำทาง รถสองแถว สาย 44 ประจำทาง  มีผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน 50 ราย และกลุ่มผู้ประกอบการร้านนวดแผนโบราณ นวดสปา จำนวน 58 ราย โดยเข้ารับการตรวจแต่ละจุด ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. และจะทำการตรวจเชิงรุก กลุ่มผู้ประกอบการร้านนวดแผนโบราณ นวดสปา เพิ่มเติม เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาดสู่วงกว้างต่อไป

 

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, May 18, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 422