ประชุมเตรียมพร้อม เป็นเจ้าภาพ มหกรรมพืชสวนโลก 2569

จ.อุดรธานี ประชุมเตรียมพร้อม
เป็นเจ้าภาพ มหกรรมพืชสวนโลก 2569 
                       วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ชั้น 4 ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
ร่วมประชุม การเตรียมสถานที่จัดงานพืชสวนโลก และการนำเสนอข้อมูลการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ.2569 
โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
นางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุดรธานี 
นายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
 หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยจังหวัดอุดรธานี ได้เสนอเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ในปี 2569 ที่ หนองแด ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 
ซึ่งได้รับการประสานข้อมูลเกี่ยวกับร่างกำหนดการ การประมูลสิทธิ์การจัดงาน จาก คณะกรรมการพืชสวนโลกและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ในการนำเสนอข้อมูลการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพต่อคณะกรรมการประมูลสิทธิ์การจัดงาน ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ในรูปแบบประชุมออนไลน์ 
จึงได้เชิญคณะทำงานชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 เพื่อประชุมหารือเตรียมความพร้อมการนำเสนอข้อมูล
การเสนอเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก 2569  ทั้งนี้ ได้เชิญเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ มหาชน) (สสปน.) 
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) เพื่อรับฟังข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานพืชสวนโลก
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, September 1, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 225