ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 ของเทศบาลนครอุดรธานี

 

ดาวน์โหลด PDF :

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, January 18, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 258