ประกาศ เรื่อง แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดธธานี

ประกาศโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี (เพิ่มเติม) เรื่อง แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดธธานี ขอความร่วมมือนักเรียนที่เดินทางไปต่างจังหวัด ให้กลับมายังจังหวัดพื้นที่ตั้งของโรงเรียน และขอความร่วมมือให้นักเรียนทุกคน กักตัว เฝ้าระวัง สังเกตอาการ 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสารารณสุข เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ใน วันที่ 1 มิถุนายน 2564


     ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564
         นายกฤษดา โสภา
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, May 18, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 124