ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์

รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หลักสูตรศิลป์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และหลักสูตรศิลป์อุตสาหกรรมการบริการ แผนการเรียน PIM โดยความร่วมมือกับกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ https://ba.pim.ac.th/wp/ เรียนจบ ม.6 แล้ว ถ้าเรียนต่อ ป.ตรี สาขาเดิมที่ PIM สามารถโอนหน่วยกิต จาก ม.4-ม.6ได้ จะจบ ป.ตรี ที่ 3 ปีครึ่ง และในระดับ ม.4-ม.6 ถ้าผลการเรียนดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีทุนให้เรียนต่อในระดับปริญญาตรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

☎️ โทรศัพท์ 042-223540 หรือ Facebook โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์

 

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, May 18, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 434