ประกาศโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เรื่อง เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไปเป็นวันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
เรื่อง เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไปเป็นวันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

 

 

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่
Facebook โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า

นางสาวอารีรัตน์ นุตะภิบาล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า

#เทศบาลนครอุดรธานี
#โรงเรียนเทศบาล3บ้านเหล่า

เผยแพร่ข้อมูลโดย : รุ่งอรุณ พูลทรัพย์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุดรธานี

วันที่เผยแพร่: 
Sunday, May 16, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 345