ประกาศโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เรื่องการรับสมัคร และมอบตัวนักเรียน (รอบที่ 2)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
เรื่อง การรับสมัคร และมอบตัวนักเรียน (รอบที่ 2)
ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง สมัครและมอบตัว ณ ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม (ห้องสมุดเดิม)
** ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID-19 โปรดสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่
Facebook โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
 
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
นางสาวอารีรัตน์ นุตะภิบาล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, May 18, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 123