ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี เรื่อง เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไปเป็นวันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี

ประกาศเลื่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 042-221426
หรือ Facebook โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี

#เทศบาลนครอุดรธานี
#โรงเรียนเทศบาล2มุขมนตรี

เผยแพร่ข้อมูลโดย : รุ่งอรุณ พูลทรัพย์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุดรธานี

วันที่เผยแพร่: 
Sunday, May 16, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 418