ประกาศโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี เรื่อง การรับนักเรียนหลักสูตรความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล

ประกาศโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี

เรื่อง การรับนักเรียนหลักสูตรความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

• นักเรียนกีฬาฟุตบอลผู้เล่นใน

ตำแหน่งผู้รักษาประตู จำนวน 2 คน

• นักเรียนกีฬาฟุตบอลผู้เล่นใน

ตำแหน่งผู้เล่นทั่วไป จำนวน 1 คน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

• นักเรียนกีฬาฟุตบอลผู้เล่นใน

ตำแหน่งผู้รักษาประตู จำนวน 1 คน

• นักเรียนกีฬาฟุตบอลผู้เล่นใน

ตำแหน่งผู้เล่นทั่วไป จำนวน 2 คน

การรับสมัคร / การคัดเลือก

สมัครและเข้ารับการทดสอบสมรรถนะทางด้านร่างกายและฟุตบอล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ณ อาคาร 3 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี

☎️ สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 083-0565617 ผอ.กฤษดา โสภา

โทร. 087-0565391 นายอำนาจ วระวิบูลย์

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

นายกฤษดา โสภา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี

 

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, May 18, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 147