ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี
เรื่อง การขยายระยะเวลาการแจ้งการประเมิน การชำระ และการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
ติดต่อสอบถาม
042-325176-85 ต่อ 1605,1615
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, April 22, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 80