ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี
เรื่อง การงดให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2 (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
042-325176-85 ต่อ 1015,1808

 

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, April 22, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 57