ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี
เรื่อง กำหนดให้พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ได้แก่ พื้นที่ทุ่งศรีเมือง สวนสาธารณะหนอง
ประจักษ์ สวนสาธารณะหนองสิม และสวนสาธารณะหนองบัว เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
1.กำหนดเวลาในการใช้สถานที่ตั้งแต่เวลา 04.00 - 22.00 น.
2.กำหนดห้ามไม่ให้มีการสูบบุหรี่ซิกาแรต ยาเส้น บุหรี่ไฟฟ้า หรือผลิตภันฑ์ยาสูบอื่นๆในพื้นที่ตามประกาศนี้
3.กำหนดห้ามไม่ให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ตามประกาศนี้
4. ห้ามโฆษณา สื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกรูป
5.ห้ามใช้พื้นที่ในการประกอบการธุรกิจผลิตภัณซ์ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กิจกรรม CSR แก่บุคคลหรือองค์กร
6.หากผู้ใดฝ่าฝืนตามประกาศเทศบาลนครอุดรธานีฉบับนี้ มีโทษตามกฎหมายกำหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, April 14, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 301