ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี : เรื่อง การให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร [เฉพาะกรณีการรับแจ้งการตาย] ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2564
นายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.042-325176-85 ต่อ 1015
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, September 1, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 820